سلام مهمان عزیز، اگر این پیغام را مشاهده نموده ای به معنی آن است که شما هنوز ثبت نام نکردی. برای ثبت نام اینجا کلیک کن و از تمام امکانات انجمن ما استفاده کن و لذت ببر.
اگر قبلا ثبت نام کرده اید، وارد شوید.


 

ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کد تقلب برای شبیه ساز دلفین

#1
سلام !
برای زدن کد های ابتدا به سربرگ option رفته و configur را زده و تیک enable cheats را بزنید .

[تصویر:  1659434144.jpg]

سپس رو بازی کلیک کنید و به سربرگ AR CODE رفته و add را بزنید و کد هارا وارد کنید .

[تصویر:  1659481205.jpg]

اینم رمزها Big-grin

Infinite Ammo (All Weapons) (Jay007 & Link Master)
04027284 38030000
+$Unlock All Extras (Gerald Compton)
041ED678 FFFFFFFF
Extreme Mode (Enemies Respawn) (Jay007)
041F3A84 00000000
041F3A94 00000000
041F3A98 00000000
041F3AB4 00000000
041F3AC4 00000000
Unlock All Doors (Gerald Compton)
041F3BA4 FFFFFFFF
041F3BA8 FFFFFFFF
041F3BAC FFFFFFFF
Nightmare Mode (Enemies Respawn & Do More Damage) (Jay007)
221F11BE 00000002
021F11BE 00000001
041F3A84 00000000
041F3A94 00000000
041F3A98 00000000
041F3AB4 00000000
041F3AC4 00000000
Press L+D-pad Left To Complete Game (Jill) (Jay007)
0A1ED27E 00000041
001F3A7D 00000080
Press L+D-pad Right To Complete Game (Chris) (Jay007)
0A1ED27E 00000042
001F3A7D 00000081
Play Rebecca Scenario (Jay007)
021F11B3 00000003
Jill Wears Black S.T.A.R.S. Outfit (Jay007)
8D162578 0000000E
05162608 00000008
05162650 00000008
05162674 00000008
051626BC 00000008
051CCB80 00000008
051D2A40 00000008
00000000 40000000
Jill Wears Black RE3 Outfit (JAY007)
8D1646B4 0000000E
05164744 00000008
0516478C 00000008
051C5400 00000008
051CB2C0 00000008
00000000 40000000
Chris Wears Black Code Veronica Outfit (JAY007)
8D164F48 0000000E
05164868 00000008
051648B0 00000008
051648D4 00000008
00000000 40000000
Chris Wears Disco Street Gear (JAY007)
8D164F48 0000000E
051610BC 00000000
051610E0 00000000
05161104 00000000
0516114C 00000000
05161194 00000000
051B7040 00000002
051BCF00 00000002
00000000 40000000
Jill Texture Modifier - Black RE3 Outfit (Jay007)
05164740 00010001
05164748 811B4000
05164788 00010001
05164790 811B4000

Infinite Ammo (All Weapons) [Link Master]
04027284 38030000
Co-author: Jay007
Infinite Defense Items [Link Master]
04078EA4 38030000
Beta Music Plays In Mansion 1F & 2F [Link Master]
057F3F1C 01805780
057F3F20 00086860
057F3F88 041149E0
057F3F8C 00120660
Co-author: Jay007
Barry Replaced With Enrico In Cutscenes [Link Master]
057F4E28 12098380
057F4E2C 002BF140
057F4E34 12098380
057F4E38 002BF140
057F4EF4 12098380
057F4EF8 002BF140
Co-author: Jay007
Infinite Health
021F11BE 00000578
Infinite item in slot 1
021F11DC 00000063
Infinite item in slot 2
021F11E0 00000063
Infinite item in slot 3
021F11E4 00000063
Infinite item in slot 4
021F11E8 00000063
Infinite item in slot 5
021F11EC 00000063
Infinite item in slot 6
021F11F0 00000063
Inf. item in slot 7 (Jill extended)
021F11F4 00000063
Inf. item in slot 8 (Jill extended)
021F11F8 00000063
All Files
041F3B40 FFFFFFFF
Zero Saves
001F3A54 00000000
All Items In Crate
081F1200 00FF0001
20820001 00000001
Silver survival knife (Jill)
021F11DA 00000001
Grey survival knife (Chris)
021F11DA 00000002
Handgun - Stars custom 9mm
021F11DA 00000003
Self defense gun
021F11DA 00000004
Handgun - .40 S&W
021F11DA 00000005
Shotgun [Codejunkies]
021F11DA 00000006
Grenade Launcher - Normal (Jill)
021F11DA 00000007
Grenade Launcher - Acid (Jill)
021F11DA 00000008
Grenade Launcher - Incendiary (Jill)
021F11DA 00000009
Rocket Launcher
021F11DA 0000000A
Magnum Revolver
021F11DA 0000000B
Flame Thrower (Chris)
021F11DA 0000000C
Assault shotgun
021F11DA 0000000D
Rocket Launcher - Fire and Forget [Codejunkies]
021F11DA 0000000E
Barrys 44 Magnum
021F11DA 0000000F
Grenade Shells
021F11DA 00000010
Handgun Magazine
021F11DA 00000011
Shotgun shells
021F11DA 00000012
Acid shells
021F11DA 00000013
Incendiary shells
021F11DA 00000014
Golden Arrow
021F11DA 00000015
Book of curse
021F11DA 00000016
Coin
021F11DA 00000017
Collar
021F11DA 00000018
Magnum rounds
021F11DA 00000019
Broach
021F11DA 0000001A
Fuel Canteen
021F11DA 0000001B
Arrowhead
021F11DA 0000001C
Imitation of a key
021F11DA 0000001D
Residence key - Gallery
021F11DA 0000001E
Fuel supply capsule
021F11DA 0000001F
Musical score - incomplete
021F11DA 00000020
First aid spray
021F11DA 00000021
Green herb
021F11DA 00000022
Red herb
021F11DA 00000023
Blue herb
021F11DA 00000024
Mixed herb - Green/small
021F11DA 00000025
Mixed herb - Green/large
021F11DA 00000026
Mixed herb - Red/green/small
021F11DA 00000027
Mixed herb - Red/green/large
021F11DA 00000028
Mixed herb - Blue/green/small
021F11DA 00000029
Mixed herb - Blue/green/large
021F11DA 0000002A
Lockpicks
021F11DA 0000002B
$Old key
021F11DA 0000002C
Sword key
021F11DA 0000002D
Armor key
021F11DA 0000002E
Shield key
021F11DA 0000002F
Helmet key
021F11DA 00000030
Room 001 key
021F11DA 00000031
Room 003 key
021F11DA 00000032
Medal of eagle
021F11DA 00000033
Medal of wolf
021F11DA 00000034
Stone & metal object
021F11DA 00000035
Lab key - Power
021F11DA 00000036
Master key
021F11DA 00000037
Star crest
021F11DA 00000038
Wind crest
021F11DA 00000039
Sun crest
021F11DA 0000003A
Moon crest
021F11DA 0000003B
Crank - square
021F11DA 0000003C
Crank - Hex
021F11DA 0000003D
Closet key
021F11DA 0000003E
Emblem key
021F11DA 0000003F
Stone ring
021F11DA 00000040
Metal object
021F11DA 00000041
Survival knife 2
021F11DA 00000042
Battery
021F11DA 00000043
Ink ribbons
021F11DA 00000044
Emblem
021F11DA 00000045
Gold emblem
021F11DA 00000046
Musical score - complete
021F11DA 00000047
Red gemstone
021F11DA 00000048
Blue gemstone
021F11DA 00000049
Yellow gemstone
021F11DA 0000004A
Broken shotgun
021F11DA 0000004B
Herbicide
021F11DA 0000004C
Lighter
021F11DA 0000004D
Serum [Codejunkies]
021F11DA 0000004E
Transceiver
021F11DA 0000004F
Empty acid bottle
021F11DA 00000050
Water bottle
021F11DA 00000051
UMB No 3 bottle
021F11DA 00000052
NP-004 bottle
021F11DA 00000053
Yellow - 6 bottle
021F11DA 00000054
UMB No 7 bottle
021F11DA 00000055
UMB No 10 bottle
021F11DA 00000056
VP - 017 bottle
021F11DA 00000057
V jolt bottle
021F11DA 00000058
Red book
021F11DA 0000005A
Last book vol 1
021F11DA 0000005B
Last book vol 2
021F11DA 0000005C
MO disc
021F11DA 0000005D
MO disc1
021F11DA 0000005E
MO disc2
021F11DA 0000005F
Dog whistle
021F11DA 00000060
Fuse unit
021F11DA 00000061
Capsule
021F11DA 00000062
Jewellery box - white
021F11DA 00000063
Insecticide spray
021F11DA 00000064
First aid box [Codejunkies]
021F11DA 00000065
Jewellery box - orange
021F11DA 00000066
Jewellery box - white 2
021F11DA 00000067
First aid box1
021F11DA 00000068
First aid box2
021F11DA 00000069
First aid box3
021F11DA 00000083
First aid box4
021F11DA 00000084
Signal rockets
021F11DA 0000006A
Broken flamethrower
021F11DA 0000006B
Wooden mount
021F11DA 0000006C
Slide filter
021F11DA 0000006D
Control room key
021F11DA 0000006E
Fuel supply capsule1
021F11DA 0000006F
Escape dagger
021F11DA 00000070
Flash grenade
021F11DA 00000071
Stun gun
021F11DA 00000072
Bee specimen
021F11DA 00000073
Lure of a bee
021F11DA 00000074
Fish hook
021F11DA 00000075
Lure of a bee + fish hook
021F11DA 00000076
X-Ray - 'Clark David'
021F11DA 00000077
X-Ray - 'Gail Holland'
021F11DA 00000078
Battery pack
021F11DA 00000079
Shaft
021F11DA 0000007A
Cylinder
021F11DA 0000007B
Cylinder shaft
021F11DA 0000007C
Death mask - no eyes,nose or mouth
021F11DA 0000007D
Death mask - no eyes
021F11DA 0000007E
Death mask - no nose
021F11DA 0000007F
Death mask - mouth
021F11DA 00000080
Musical score - 1 page
021F11DA 00000081
Map [Codejunkies]
021F11DA 00000082
Fuel canteen
021F11DE 0000001B
Stars custom 9mm
021F11E6 00000003
Green/small
021F11E6 00000025
Jewellery box - whit
021F11E6 00000063
nsecticide spray
021F11E6 00000064
Signal rocket
021F11E6 0000006A
[تصویر:  re-fan-logo.png]
بهترین انجمن در زمینه بازی Resident Evil
پاسخپرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع:
1 مهمان